אדריכלי נוף
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מפגש בנושא תעריף משרד הבינוי – תהליך 7 – אדריכלות נוף

חברים יקרים,

בינואר שנה זו ובעקבות פניות חברים רבים, פעל הארגון באופן מידי באמצעות הח"מ מול אדר' ליאורה זיידמן, מנהלת מינהל תכנון והנדסה במשרד הבינוי, בבקשה דחופה לתיקון תעריף תכנון מפורט לביצוע (תהליך 7). לאחר חלופת התכתבויות רלוונטיות ודיונים רבים באמצעות צוותי עבודה משותפים, עודכן התעריף ושופר באופן משמעותי, כפי שפרסם הארגון בחודש אוגוסט. מיותר לציין, כי הארגון ניהל את התהליך והובילו בעזרתה המקצועית והמסורה של חב' פריסייס.

מכיוון שתעריף זה יהיה מעתה ואילך התעריף הקובע במשרד הבינוי וייתכן שגם בגופים ציבורים אחרים יעשו בו שימוש, חשוב ביותר שכל אדריכלי הנוף בארגון, יכירו אותו ואת אופן השימוש בו. לפיכך ועל מנת לאפשר הכרות נדרשת עם מאפייני התעריף, הארגון מזמינכם למפגש שבבסיסו ינתן הסבר לתהליך, התמורות שחלו בתעריף ואופן השימוש בו.
כמו כן תועבר סקירה קצרה בנוגע לתהליכים אחרים רלוונטיים ולתעריפי תכנון אחרים (בהיבט של אדריכלי נוף), אשר מתגבשים בימים אלה.

במהלך המפגש יינתן זמן  לשאלות ותשובות. 

המפגש יערך ביום ג' 23.12.14 בין השעות 17:00-19:00 בהנחייתו של מר ליאור שנבל מחברת פריסייס.

אנא הקדימו הרשמתכם – מס' המקומות מוגבל!

בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי)
מנכ"ל