פעילויות בארגון
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

סיורים מקצועיים בחו"ל והשתלמויות מקצועיות בארץ

הארגון מקיים מספר פעמים בשנה סיורים מקצועיים בארץ ובחו"ל.
סיורים אלו מתוכננים בקפידה ורבה ומתבצעים בפועל באמצעו חברות מארגנות מובילות בתחומן.