מהנדסי ניהול ופיקוח
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

אודות האיגוד

איגוד מהנדסי ניהול ופיקוח נוסד במטרה לטפח ולקדם את האינטרסים הכלכליים של חברי האיגוד, לרכז ולדון בכל מידע הנוגע במישרין או בעקיפין להנדסת ניהול ופיקוח בישראל, לספק לחברי האיגוד מידע עדכני ושוטף, ליזום פעילויות בכל תחום הקשור להנדסת ניהול ופיקוח, ובפרט בכל הנוגע ל ענייניהם החוזיים, כספיים וכלכליים של מהנדסי ניהול ופיקוח עצמאיים חברי האיגוד.

יו"ר האיגוד: אבי רז

תחומי התמחות
 • בנייני מגורים צמודי קרקע ובניה רוויה
 • בניינים רבי-קומות
 • בנייני תעשיה ואחסנה בלתי מוגדרים
 • בנייני תעשיה מוגדרת
 • בנייני ציבור, חינוך ותרבות
 • בתי מלון
 • בתי חולים ומעבדות
 • מרכזים מסחריים
 • בתי ספר ומוסדות להשכלה גבוהה
 • מרכזי ספורט ובריכות שחיה
 • מבני הנדסה אזרחית
 • בניה מתועשת
 • גשרים
 • מבנים ימיים
 • מבני חניה
 • דרכים, חניות ומסלולי תעופה
 • קווי מים, ביוב וניקוז
 • כבלים תת-קרקעיים, רשתות חשמל וקשר
 • תכנון אורבני
 • שימור מבנים
 • מתן חוות דעת מקצועיות, בוררויות וגישור