אודות הארגון
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מוסדות הארגון

 

מהנדס שמואל אנגל - יו"ר הארגון

מהנדס שמואל אנגל - יו"ר הארגון 


עובדי הארגון:


עו"ד ליאור בר-און - מנכ"ל
עו"ד ליאור בר-און - מנכ"ל


זילפה סריקוב -  אחראית כספים,  דמי חבר ומחשוב	   עינת לייבה -  מזכירת מנכל  ואחראית פעילות לשכה  בת

תמר שני 
זילפה סריקוב -
אחראית כספים,
דמי חבר ומחשוב
עינת לייבה - 
מזכירת מנכ"ל 
ואחראית פעילות
לשכה

בת אל צביק -
עוזרת מנכ"ל
           תמר שני- 
רכזת השתלמויות/
ימי עיון/
מדיה מקוונת וארכיב
     

חברי הועד המנהל: 


חברי הנהלת הארגון:
מוזמנים קבועים:

חברי ועדת הביקורת: