אודות הארגון
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מוסדות הארגון

 

מהנדס שמואל אנגל - יו"ר הארגון

מהנדס שמואל אנגל - יו"ר הארגון 


עובדי הארגון:


עו"ד ליאור בר-און - מנכ"ל
עו"ד ליאור בר-און - מנכ"ל


זילפה סריקוב -  אחראית כספים,  דמי חבר ומחשוב	    ליפז בוקובזה -  מזכירת מנכ"ל  ואחראית פעילות לשכה  יסמין ריצ'קר -  עוזרת מנכ"ל

זילפה סריקוב -
אחראית כספים,
דמי חבר ומחשוב
עידן נחום - 
אחראי כספים, 
דמי חבר ומחשוב
ליפז בוקובזה - 
מזכירת מנכ"ל 
ואחראית פעילות
לשכה

יסמין ריצ'קר -
עוזרת מנכ"ל
               

חברי הועד המנהל: 


חברי הנהלת הארגון:
מוזמנים קבועים:

חברי ועדת הביקורת: