מהנדסי תברואה ומתקנים תרמיים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

אודות האיגוד

האיגוד נוסד מתוך מטרה לטפח ולקדם את האינטרסים המקצועיים והכלכליים של חברי האיגוד, לרכז ולדון במידע הנוגע במישרין או בעקיפין להנדסת תברואה ומתקנים תרמיים בישראל, ולספק לחברי האיגוד מידע עדכני ושוטף בתחומים הנ"ל, כמו גם לרכז את הטיפול בבעיות הכלכליות והמקצועיות של חברי האיגוד ולפעול לפתרונן בכל דרך חוקית אפשרית, בהתאם לנסיבות.

יו"ר האיגוד: מהנדס רון גלמור

תחומי התמחות
  • מערכות שרברבות
  • מערכות מרכזיות לחימום מים לצריכה
  • מערכות מרכזיות לחימום במים
  • צנרת ומתקנים תעשייתיים
  • מערכות קיטור וחדרי דוודים
  • מערכות מרכזיות לאספקת גפ"ם (גז בישול)
  • מערכות גזים רפואיים
  • קורוזיה ומניעתה
  • מתן חוות דעת מקצועיות, בוררויות וגישור