אדריכלי נוף
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

אודות האיגוד

איגוד אדריכלי הנוף נוסד במטרה לשמור על זכויותיהם של העוסקים בתחום, ליזום ולארגן פעילויות הנוגעות או קשורות למקצוע אדריכלות נוף, לפרסם עלונים, בטאונים וכל חומר אחר, לרכז ולדון בכל מידע הנוגע במישרין או בעקיפין לאדריכלות הנוף בישראל ולספק לחברי האיגוד מידע עדכני ושוטף בתחומים הנ"ל. 


יו"ר האיגוד: זאבי שלומי

תחומי התמחות
  • תכנון ועיצוב שטחים פתוחים
  • יצירת איזון בין פיתוח הסביבה הבנויה לבין שימור הסביבה הטבעית
  • תכנון ועיצוב חללים פתוחים המרכיבים את הסביבה
  • תכנון פתרונות פיזיים, אסתטיים ומעשיים ל"מאבק" בין הצורך הפרקטי לסביבה החיצונית