הישגי הארגון
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

תעריפים ותנאי התקשרות

ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל שם לו למטרה, עוד מיום היווסדו, לפעול למען חבריו לשיפור תנאי ההתקשרות שלהם מול מזמיני העבודות בשיתוף פעולה מתמשך.

בחלק ניכר מגופים אלו אף הוקם מאגר מתכננים, המאפשר שקיפות ובחירת מתכננים בסבב מחזורי הוגן. כתוצאה מכך, גם משרד קטן בתחילת דרכו יכול להשתלב במערך העבודה ולספק את שירותיו לגופים אלו.


פעילות הארגון מול מזמיני העבודה השונים


לוגו משרד הביטחון
  לוגו משרד הבינוי


 לוגו משרד האוצר
       
לוגו משרד התחבורה 
  לוגו משרד הפנים
לוגו משרד הכלכלה והתעשייה 
     
לוגו משרד התיירות 
  לוגו מנהל מקרקעי ישראל 
לוגו רכבת ישראל 

   
 
לוגו נתיבי ישראל
 
לוגו יפה נוף
לוגו מקורות