מהנדסי בטיחות אש
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

אודות האיגוד

האיגוד נוסד במטרה לאגד את המהנדסים העצמאיים העוסקים בבטיחות אש ולקדם את זכויותיהם. חשיבותו של מקצוע הנדסת בטיחות אש ברורה לכל, ומטרתו היא בראש ובראשונה הגנה על חיי אדם מפני ההשפעות ההרסניות של האש ותוצריה, לצד מזעור ההפסדים הכספיים הנובעים מאיבוד הנכס ותכולתו עקב אירוע שריפה. כיום, הנדסת בטיחות אש מהווה מרכיב הכרחי בתכנון מבנים חדשים ובשדרוג מבנים קיימים מכל סוג ולכל מטרה, והאיגוד מעודד מגמה זו, בין אם בקרב הציבור ובין ע"י רשויות החקיקה והאכיפה.

יו"ר האיגוד: פרידמן יעקבתחומי התמחות
  • בטיחות אש בתכנון מבנים חדשים ובשדרוג מבנים קיימים 
  • תכנון מערכי בטיחות נגד אש בכל סוגי המבנים (מסחר, מגורים, תעשייה וכו')
  • מערכי מילוט ודרכי יציאה
  • עמידות אש מבנית של הבניין 
  • מערכות גילוי וכיבוי אש
  • מערכות שחרור ושליטה בעשן
  • מערכי התראה וכריזה
  • מערכות אנרגיה חלופיות
  • בחינת סיכוני האש