מהנדסי מים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

אודות האיגוד


איגוד מהנדסי המים שם לו למטרה לטפח ולקדם את האינטרסים המקצועיים והכלכליים של חברי האיגוד, לרכז ולדון בכל מידע הנוגע במישרין או בעקיפין להנדסת המים בישראל על כל היבטיה, לספק לחברי האיגוד מידע עדכני ושוטף בתחומים הנ"ל ולרכז את הטיפול בבעיות כלכליות ומקצועיות של חברי האיגוד.

יו"ר האיגוד: יורם לבל

תחומי התמחות
 • מפעלי הספקת מים עירונית וכפרית
 • מערכות ביוב, ניקוז ותיעול עירוני
 • מערכות השקיה חקלאית
 • בריכות עפר ומאגרים
 • הסדרת נחלים ומפלים
 • מתקני טיפול במים
 • מתקני טיהור שפכים
 • מערכות סילוק והשבחת שפכים תשתיים
 • הידרולוגיה
 • פיתוח מקורות מים
 • סקרי השפעה על איכות הסביבה