פעילויות בארגון
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון מס' 10) (הוספת נציג ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים למועצת ההנדסה והאדריכלות), התשע"ז–2017

במשך שנים רבות הארגון הודר מהאפשרות למנות נציג רלוונטי מטעמו למועצת ההנדסה והאדריכלות הארצית. על מנת שיוכל לייצג נאמנה את חבריו, הארגון יזם וקידם את הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים ( תיקון- שינוי הרכב מועצת ההנדסה והאדריכלות) המבקשת להוסיף להרכב חברי המועצה נציג מטעם ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים, במקום נציג אחד של לשכת המהנדסים, וזאת, על מנת לאפשר להם להביא לידי ביטוי את עמדותיהם הייחודיות ואת האינטרסים שלהם.

כחלק מהליך הטיפול המאומץ בנושא קידום הצעת החוק הארגונית – שינוי הרכב מועצת ההנדסה והאדריכלות עתר הארגון לבג"צ  (בג"צ 6038/14) ב 20.11.14 על מנת שתינתן לו האפשרות למנות חבר מייצג. 

במקביל, הוגשה הצעת החוק בנושא. לעיון - לחצו כאן