פעילויות בארגון
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הישג ארגוני חשוב - שינוי תנאי מכרז 23/2018 - מתן שירותי ייעוץ לאגף רגולציה במנהל התכנון (הוספת מנגנון חציון למסמכי המכרז)

חברים יקרים,
 
ברצוננו לעדכן אתכם בדבר הישג נוסף של הארגון.
 
מינהל התכנון פרסם לאחרונה את מכרז 23/2018 - מתן שירותי ייעוץ לאגף רגולציה במינהל התכנון, ללא מנגנון החציון. 
 
מנגנון החציון הינו מנגנון המורה לפסול הצעות החורגות בלמעלה מ-15% מחציון הצעות המחיר ומטרתו של סעיף זה היא למנוע קבלת הצעות נמוכות במיוחד, באופן השוחק את שכר המתכננים. הוראה זו מעוגנת בתקנה 5א(ג)(2) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, אשר תוקנה בשל מאמצי הארגון בעניין.
 
בעקבות פניית יועציו המשפטיים של הארגון למינהל התכנון, נוסף מנגנון החציון למסמכי המכרז.
 
הארגון ימשיך ויפעל לשמור על האינטרסים של חבריו.

בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל