פעילויות בארגון
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

עדכון בדבר ישיבת עבודה חשובה מיום 26.2.18 שהתקיימה עם נציגי אגף ההנדסה בעיריית רמת גן

חברים יקרים,
 
כחלק מפעילותו הבלתי פוסקת של הארגון לשמירה על האינטרסים של חבריו, נערכה השבוע  ביום 26.2.18, פגישה בעיריית רמת גן בהשתתפות יועמ"ש הארגון, בנוכחות הגורמים הבכירים באגף ההנדסה בעיר, בעניין עדכון דף ההיתר שמנפיקה עיריית רמת גן

לאחר שבמשך שנים עיריית רמת גן ציינה בדף ההיתר את מתכנן השלד כ"מהנדס אחראי לביצוע", תוקנה הטעות לאלתר, בעקבות שיתוף הפעולה המוצלח, כך שבדף ההיתר יכתב מתכנן השלד תחת הגדרת "מתכנן השלד" בלבד.

הארגון ימשיך לפעול לקידום האינטרסים של חבריו. 
 
בברכה, 
עו"ד ליאור בר-און, מנכ"ל  (ת. ניהולי)