קידום תהליכים מול גופים ממשלתיים
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

עדכון חשוב - קובץ התעריפים והנהלים החדש לעבודות תכנון במערכת הביטחון (משהב"ט)

חברים יקרים,

בהמשך להודעות קודמות שהעברנו בנושא, ברצוננו לשוב ולעדכן אתכם בתהליך חשוב, ארוך ומורכב שממשיך לנהל הארגון מול נציגי משרד הבטחון במהלך השנים האחרונות.
אתמול ה- 26.6.19, כחלק ממכרז 100, פרסם משהב"ט מספר תעריפי תכנון חדשים. מתוכם, נערכו דיונים רבים עם נציגי הארגון ויועציו, בפרקים הבאים: מבוא, אדריכלות, חשמל, מיזוג אוויר, בינוי, איפיון, בטיחות ותיאום מערכות. 
באשר לשאר התעריפים, הם מצויים בבחינת יועצי הארגון בימים אלו.
 
מזה למעלה משנתיים, קיבל אגף בינוי במשרד הביטחון החלטה לשנות את מרכיבי הספר הצהוב, קרי, שינוי מבנה התעריף, כך שלמעשה במקום אחוז מערך מבנה ותלות בעלויות ביצוע, השכר ייקבע על בסיס עלויות קבועות הנהוגות במשהב"ט.
 
במסגרת החלטה זו, המשרד העביר לארגון כגורם המייצג של משרדי המתכננים העצמאיים בישראל את טיוטות התעריפים לעיון ולתגובה, בהתאם.
בטיוטת התעריפים המקוריים שהועברו ע"י נציגי משהב"ט הייתה ניכרת ההפחתה המשמעותית שבוצעה בשיעור שכר הטרחה של המתכננים. נוכח הפחתה זו, פנה הארגון אל נציגי האגף והסביר את הסכנות והתמורות שיתקיימו לשיטתו, עקב הפחתת התעריפים.
 
לא זאת בלבד, הארגון סבר שאת התעריפים יש להעלות ולא להפחית על מנת ולשמור על תכנון איכותי בר קיימא. משהב"ט הסכים להיכנס לדיונים מקצועיים על כל פרק תעריף ותעריף.
בשונה מכפי שנאמר בחלק מהדיונים, לבסוף קיבל משהב"ט את טענת הארגון ולפיה, הפחתת תעריפים תוביל לכדי ירידה באיכות התכנון ויש להימנע מכך בכל דרך אפשרית.
בליבת התהליך התקיימו עשרות דיונים ופגישות בהם לקחו חלק נציגים ארגוניים מקצועיים וכן נציגי החב' המייעצת (פרסייס), אשר הציגו את הערות הארגון בפירוט רב תוך העברת סימוכין בכל נושא נדון.
על אף שהאגף לא קיבל את כלל הערות הארגון, התעריפים שפרסם משהב"ט אתמול משקפים שיפור ניכר לעומת הטיוטות הראשוניות אותם התכוון משבה"ט לפרסם במקור.
ישנן הערות מהותיות נוספות שהארגון העביר למשהב"ט אשר לשיטתו דרושות תיקון, בבקשה מנציגי המשרד להמשיך בדיונים לגבי סעיפים אלה.

לנוחיותכם, להלן מסמכים רלוונטיים לעיון:

  1. בהתייחס לטיוטות התעריפים שנדונו עם נציגי הארגון ויועציו (8 תעריפים – כמפורט לעיל), יועצי הארגון גיבשו נתונים וערכו טבלה תומכת של אותם סעיפים בתעריפים שאכן השתנו במהלך הדיונים עם נציגי משהב"ט (כולל נתוני אמת תהליכיים). מצ"ב לנוחיותכם באמצעות הקישור – לחץ כאן
  2. מכתב הבהרות שקיבל הארגון ממשהב"ט - מצ"ב לנוחיותכם באמצעות הקישור – לחץ כאן

 
לשאלות ובקשות הבהרה (חברי ארגון בלבד!), הנכם מתבקשים לפנות ישירות באמצעות כתובת הדוא"ל דלהלן:chenal@precise.co.il.
 
הארגון ימשיך לעקוב מקרוב אחר שינויים ועדכוני תעריף שיתבצעו מעת לעת במטרה לשמר את שיתוף הפעולה עם נציגי משהב"ט.