פעילויות בארגון
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

חדשות FIDIC Awards 2016 - Call for Entries


חברים יקרים,

לתשומת ליבכם, הרינו להביא לידיעתכם כי FIDIC מכריזה על תחרות פרסים לבחירת הפרוייקטים אשר תרמו הכי הרבה לקידום מטרות הארגון בשנת 2015. 
מטרת התחרות, הנערכת אחת לשנה, הנה לקדם את עקרונות FIDIC: איכות יושרה וקיימות. התחרות מאפשרת במה למשרדים השונים להציג את עבודתם ואת התרומה של הפרוייטים לשיפור איכות החיים באמצעות עקרונות FIDIC. הפרסים יוצגו בערב גאלה במהלך כנס תשתיות שיערך ב-26 לספטמבר במרקש, מרוקו. 

לתשומת לב כי ניתן להציע פרוייקטים הנמצאים בשלב התפעול במהלך שנה שקדמה למועד ההגשה לתחרות ואשר בוצעו במהלך 5 השנים האחרונות.  

חברים אשר מעוניינים להציג מועמדות מוזמנים לעשות כן על ידי הפרטים המפורטים באמצעות קישור ההרחבה מטה.

הגשת מועמדות תתאפשר עד ליום 19 ביוני – אופן ההגשה מפורט מטה.     

בהצלחה ! 
מהנדס קוטרוש אדריאן – נציג הארגון בפידיק