חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - הודעת משרד הפנים בדבר הנחה בדמי ארנונה לעסקים

ממשיכים לפעול למענכם - הודעת משרד הפנים בדבר הנחה בדמי ארנונה לעסקים