חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - עדכון בדבר עיקרי המגבלות (הודעת משרד הבריאות) וכן הודעת משרד האוצר ומשרד רוה"מ בדבר מענקים ותכנית סיוע כלכלית

ממשיכים לפעול למענכם - עדכון בדבר עיקרי המגבלות (הודעת משרד הבריאות) וכן הודעת משרד האוצר ומשרד רוה"מ בדבר מענקים ותכנית סיוע כלכלית