חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - הודעה בדבר פניית משרד הבינוי והשיכון לעניין החרגת ענף הבנייה מהגבלות במקרה של סגר