חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מבזק ארגוני חשוב* - עדכון דחוף בדבר תכניות הסיוע לעצמאיים (24.4.2020)

חברים יקרים,

בהמשך להודעות השוטפות המדוורות אליכם בכל הפורמטים המקוונים הרלוונטיים, מבקש הארגון להביא לידיעתכם כי בישיבת ממשלה לילית, אושרו אמש תכניות הסיוע לעצמאים. תכנית זו נבחנת גם ברגעים אלה והיא תמשיך ותיבחן ככל שהזמן יחלוף ודוגמאות 'חיות' תקרומנה עור וגידים.

עם זאת, ומפאת חשיבות העניין, מביא הארגון לידיעתכם את עיקרי התכנית כפי שפורסמו לפני זמן קצר.

תכנית הסיוע כוללת מענק השתתפות בהוצאות קבועות, שיוכל להגיע עד לסך של 400,000 שקלים לעסק, כתלות במידת הירידה בפעילותו וכן את הפעימה השנייה במענק הסיוע המורחב לעצמאים, במסגרתו עצמאים יהיו זכאים למענק בגובה 70% מההכנסה החייבת שלהם, ועד 10,500 שקלים. גובה חבילת הסיוע עומד על סך של 8 מיליארד שקל ומתווסף לכלל הצעדים שבוצעו עד כה (לעיון לחץ/י כאן).

בקיצור המפורט באמצעות הקישור, ניתן למצוא מספר דוגמאות שנועדו לסייע ולהמחיש את המענקים בהתאם לקריטריונים (לעיון לחץ/י כאן).
 
הארגון ויועציו ממשיכים לעקוב מקרוב אחר כל התפתחות בתחום קריטי זה וימשיכו להביא לידיעתכם מידע חשוב רלוונטי ועדכני כפי שעשו עד כה. לפרטים נוספים בעניין זה, מפנה הארגון אל הודעת משרד האוצר בעניין (לעיון לחץ/י כאן) וכן להודעת רוה"מ בנושא (לעיון לחץ/י כאן).

בברכה,
מזכירות הארגון