חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

נפתחה הרשמה למפגש מקוון Webinar באמצעות Zoom בנושא: 'התנהלות כלכלית של משרד תכנון לאור משבר הקורונה' (חב' הייעוץ פרסייס)