חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - עדכון לגבי רשות מקרקעי ישראל אשר דוחה מועדי סגירת מכרזים נוכח המצב במשק

חברים יקרים,

בהמשך לעדכונים המועברים על ידי הארגון אגב משבר הקורונה, אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי נוכח המצב במשק, רשות מקרקעי ישראל החליטה על דחיית מועדי סגירת מכרזים שהיו אמורים להסגר ב 27.4.2020. 

מדובר ב- 48 מכרזים לדיור, מסחר, תעסוקה ומלונות, שיסגרו במספר פעימות במועדים שונים עד ליום 1.6.2020 וזאת במטרה לשווק באופן מבוקר כ 2600 יח"ד הכלולים במכרזים אלו. 

לנוחיותכם, אנא ראו לעיונכם את טבלת המכרזים שנדחו ומועדי סגירתם החדשים (לעיון לחץ/י כאן).

אנו תקווה כי יש בדחיה זו כדי להקל במעט על ציבור המהנדסים והאדריכלים העצמאיים אליהם נוגעים המכרזים כאמור.

בברכה,
מזכירות הארגון