חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - עדכונים שוטפים בדבר הקלות בהתקשרות המשך עם עיריות, מועצות מקומיות ( מועצות אזוריות) ורשויות מקומיות

חברים יקרים,

הארגון מבקש להביא לידיעתכם בדבר שינויים נוספים הנוגעים להתקשרויות עם רשויות מקומיות.
כפי שנקבע בשני תיקונים שפורסמו ליל אמש, עיריות, מועצות מקומיות (מועצות אזוריות) ורשויות מקומיות תוכלנה להאריך התקשרות קיימות ('התקשרות המשך') לתקופה נוספת בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה, ללא צורך במכרז ובלבד שהדבר נובע משינויי החקיקה השונים הפוקדים את הציבור בימים אלה.
 
לשון התיקונים מצורף לנוחיותכם:
א. מועצות אזוריות [מצ"ב לעיונכם קובץ התקנות 8472].
ב. עיריות [מצ"ב לעיונכם קובץ התקנות 8474].
ג. מועצות מקומיות [מצ"ב לעיונכם קובץ התקנות 8473].
המדובר בהקלה אופציונאלית נוספת, לציבור המהנדסים והאדריכלים.
 
בברכת חג שמח,
מזכירות הארגון