חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מבזק ארגוני דחוף - עדכון בדבר החלטת רשות מקרקעי ישראל על שורה של הקלות נוספות נוכח מגפת הקורונה