חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

מבזק ארגוני חשוב- הגדרת מסגרות התקציב למימון תכנית הסיוע הכלכלית להתמודדות עם משבר הקורונה