חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם – בחינת הקלות למתכננים ומנהלי פרויקטים אגב משבר הקורונה - משרד הבינוי והשיכון