חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול עבורכם- הרצאה מקצועית בנושא: "מווירטואלי למוחשי"- היכרות בסיסית עם עולם הביטוח ומאפייניו השונים

הרצאה מקצועית בנושא: "מווירטואלי למוחשי"- היכרות בסיסית עם עולם הביטוח ומאפייניו השונים להורדת זימון ליומן - קובץ ICS טופס להרשמה - קובץ PDF