ממשיכים לפעול למענכם - הרצאות מפתח בנושאים: 1. סגירת משרד- היבטים משפטיים 2. הערכות לאירועי סייבר