חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - פניית הארגון לעניין תצהיר עורך בקשה ראשי עיריית קריית גת

חברים יקרים,
 
אנו מבקשים לעדכן אתכם בדבר הישג ארגוני נוסף, בשמירה על האינטרסים של חבריו.
 
לארגון נודה מחבריו, כי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה של עיריית קריית גת החלה להחתים עורכי בקשה על תצהיר באופן כזה המשתמע ממנו, כי במידה והגשת התוכניות אינן מבוצעות בהתאם לתכניות הוועדה המקומית, התקנות והחוקים, הרי שהדבר עלול לעלות לכדי הודעה כוזבת לפי סעיף 214 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.
לאור המצב כאמור, הנחה הארגון את יועציו המשפטיים לפעול באופן מידי מול הוועדה, לשינוי עיקרי התצהיר כמפורט מטה. 

עקב פניית יועציו המשפטיים של הארגון לוועדה המקומית לתכנון ולבניה של עיריית קריית גת, סוייג תצהיר עורך הבקשה באופן משמעותי, כך שלא מתקיימת הרחבת החובה המוטלת לפי דין על עורך הבקשה הראשי. 
 
הארגון ימשיך לפעול באופן יומיומי למען שמירה על האינטרסים של חבריו.

בברכה, 
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל