חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - מערכת רישוי זמין - עדכון בדבר ישיבה חשובה עם נציגי מנהל התכנון - 13.6.17

ברצוננו לעדכן אתכם כי אתמול (13.6.2017) התקיימה במשרדי מינהל התכנון בירושלים, ישיבה חשובה בנושא - תפקודה של מערכת רישוי זמין (מן ההיבטים הטכנולוגיים וההתנהלותיים) וזאת בהשתתפות נציגי הארגון והיועמ"ש מטעמו וכן בכירי המינהל - גב' יעל קרמה, מנהלת אגף רישוי זמין, עו"ד דרור לוינגר מנהל אגף תקנות והנחיות תכנון ובניה ועו"ד יעל אדורם, יועמ"שית המינהל. במהלכה של הישיבה הוצגו נתונים וסוגיות רלוונטיות מתוך מצגת מפורטת אשר הוכנה על ידי צוות הארגון מבעוד מועד.

ישיבה זו נערכה ביוזמת הארגון וזאת בעקבות קבלת תלונות רבות מחברי ארגון שונים (מכל חלקי הארץ), בנוגע לאופן בו פועלת ומתפקדת מערכת רישוי זמין ובכפוף למכתב מפורט בנושא אשר נשלח למינהל התכנון על ידי יועציו המשפטיים של הארגון.

במסגרת הישיבה, הציגו נציגי הארגון לבכירי מינהל התכנון בעיות רבות ושונות המתעוררות ב'שטח' במהלך העבודה השוטפת בעקבות הפעלת מערכת רישוי זמין (דוגמת: סרבול ואיטיות המערכת, הגבלת נפח ההגשות, כפילות בהזנת הקבצים, בקשות שינויים מינוריים, הערות שוליות, כפילות בהגשות, דחיות לא סדורות, חוסר הפעלת שיקול דעת וכיוצ"ב).

לשמחתנו הרבה, הארגון זכה לאוזן קשבת ועניינית מצדם של בכירי מינהל התכנון ולהבנה מלאה של הקשיים העומדים בפני חבריו. מנהלת אגף רישוי זמין אף הסכימה להשתתף במפגש מיוחד לחברי הארגון ולשמוע את רחשי החברים ואת הבעיות הנוספות המטרידות אותם. בכירי מינהל התכנון הבטיחו לנסות ולקדם פתרונות יישומיים לבעיות אשר בתחום אחריותם. כך, בין היתר נאמר כי בקרוב יפרסם מינהל התכנון קובץ הנחיות לוועדות המקומיות, אשר יורה לנציגי הוועדות המקומיות להפעיל שיקול דעת והיגיון בבחינת הבקשות המוגשות באמצעות המערכת ולא לפסול באופן אוטומטי בקשות בשל פגמים פעוטים. 

מיותר לציין, כי נעביר לעיונכם את ההנחיות האמורות לאחר שיתפרסמו.

הארגון ימשיך לעקוב אחר הנושא ויהיה בקשר עם נציגי מינהל התכנון בהקשר זה.
 
בברכה, 
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל