חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

למהירי החלטה נותר מקום לזוג אחד בלבד! סיור מקצועי ושיט אל עבר בירות ההנדסה והאדריכלות של הים הבלטי בין התאריכים 4.8.2017-14.8.2017