ההרשמה בעיצומה ! הזמנה להירשם לקורס בוררות בינ"ל בשיתוף ICC ישראל