ההרשמה הסתיימה ! ( לא נותרו מקומות ) - השתלמות עבודה בגובה למנהלי פרויקטים- 16.1.2017