הרצאות חשובות בנושא עקרונות מרכזיים מומלצים לניסוח הסכמי תכנון ו - שיפור מיומנויות למנהלים - פעילות נוספת בשלוחת הארגון בחיפה (28.2.17)