הזמנה להירשם לסדנת פיתוח מנהלים לבעלי משרדים בענף ההנדסה והאדריכלות