חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

הזמנה לסדנה בנושא - ' הסודות שמאחורי הדו"חות הכספיים' - מרצה עו"ד ורו"ח הדס שרים ממשרד Baker Tilly