חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ההרשמה בעיצומה למפגש חברי ארגון בשלוחת כרמיאל שיתקיים ביום 9.3.16 - הרצאות בנושא ניהול בוררויות בענף ובנושא אתיקה מקצועית