חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

עדכון בדבר ישיבה עם נציגי אגף ההנדסה והבינוי במשהב"ט מיום 23.3.14 - סיכום ישיבה

חברים יקרים,

במסגרת הישיבות השוטפות המתקיימות, מעת לעת, מול נציגי אגף בינוי והנדסה במשרד הביטחון והעומד בראשו, אל"מ ארז כהן, אנא ראו מטה לעיונכם את סיכום הישיבה שהתקיימה ביום ה 23.3.14 ואשר מפרט את הסוגיות שנדונו והתהליכים הרלוונטיים.

בברכה,
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי)
מנכ"ל