חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

עדכון חשוב - אישור הארכת תוקפה של תקנה 5 א' לתקנות חובת המכרזים, לצמיתות!

חברים יקרים,
 
אנו שמחים להודיעכם כי פעילותו הנחרצת של הארגון מזה מספר שנים בנושא, הניבה פרות והובילה לכך שוועדת "חוק, חוקה ומשפט" של הכנסת בישיבתה מיום 31.12.13, אישרה את הארכת תוקפה של תקנה 5א' , לתקנות חובת המכרזים, לצמיתות!
הפיכתה של התקנה לקבועה (בשונה מקיומה כהוראת שעה), תחזק את קידום העקרונות החשובים אשר בבסיסה, גם בתהליכים נוספים אותם מקדם הארגון בימים אלו (דוגמת – החלת התקנה על רשויות מקומיות, מוסדות להשכלה גבוהה וכיו"ב). 
 
אנא עיינו בקישור מטה בהודעתו של עו"ד אברהם פורז, אשר פעל רבות עבור הארגון בנושא זה.
 
לעיון במכתבו של עו"ד אברהם פורז אנא לחצו כאן
 
בברכה,
 
עו"ד ליאור בר-און (ת. ניהולי),
מנכ"ל