חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

קתדרה - אירועים חד פעמיים לחברי הארגון לחודש יוני 2015

חברים יקרים,

במסגרת פעילות הארגון להשגת הצעות אטרקטיביות וייחודיות בתחומי עניין ופנאי רלוונטיים ובהמשך להצעה קודמת מטעם הקתדרה, הרינו לעדכנכם כי חברי הארגון ימשיכו ליהנות גם במהלך חודש יוני  2015 מהנחת 'חבר קתדרה' (הנחה משתנה מפעילות לפעילות בין האירועים).
לתשומת ליבכם - רכישת כרטיסים הינה מראש בלבד, באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות הבאות:  טלפון: 03-6422113,  דוא"ל: katedra@katedra.co.il, אתר אינטרנט: www.katedra.co.il  


**ההטבה הנ"ל תמומש בכפוף להצגת כרטיס חבר תקף לשנת 2014 / 2015**

לתשומת ליבכם - להסרת ספק הצעה זו אינה מטעם ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל והוא לא יהיה בשום מקרה אחראי לתוכנה ו/או למימושה על ידי חבריו.       
 
בברכה,
מזכירות הארגון