ממשיכים לפעול למענכם - סיכום כנס משרדי תכנון במשהב"ט מיום 20.7.21