ממשיכים לפעול למענכם - פעילות מכוני בקרה - מינהל תכנון (סרטון אינפורמטיבי)