ממשיכים לפעול למענכם - החרגת איגוד עסקי מתחולתו של חוף המבטחים - גילוי דעת 1/100 של רשות התחרות (7.21)