ממשיכים לפעול למענכם - עדכוני חקיקה ופסיקה בדיני תכנון ובניה – מחצית ראשונה לשנת 2021