הזמנה להרצאת Webinar בנושא: 'רכוש ומשפחה' איך לשמור על שלמות שניהם ברגישות ובנחישות (צוואות ודיני ירושה) - 03.08.2021

הזמנה להרצאת Webinar בנושא:  'רכוש ומשפחה' איך לשמור על שלמות שניהם ברגישות ובנחישות (צוואות ודיני ירושה) - 03.08.2021
להורדת זימון ליומןקישור לפירוט נושאי ההרצאהקישור לטופס הרשמה באתר המתואם