ממשיכים לפעול למענכם - הצלחת הארגון בפעילותו לשינוי תנאי מכרז מס' 22019 רכבת ישראל