ממשיכים לפעול למענכם - תכנון באמצעות Bim (משרד הביטחון ונתיבי ישראל)