ממשיכים לפעול למענכם - save the date 17.06.2021 הזמנה לרב שיח בנושא: תכניות בינוי ופיתוח (מינהל תכנון)