חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם – נפתחה ההרשמה להרצאת Webinar בנושא ניהול אפקטיבי בתום שנת משבר עולמי וחוסר וודאות עסקית- 26.4.21