חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

למהירי החלטה - נפתחה ההרשמה להרצאת webinar חשובה -"היערכות לסוף שנת המס 2020 ותחילת שנת 2021" אגב ההשלכות הכלכליות והעסקיות של משבר נגיף הקורונה