חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - קורס webinar בנושא: ניהול אפקטיבי של משאבי זמן לבעלי משרדי ההנדסה והאדריכלות (GOLD MODEL), בין התאריכים 6-20.1.2021