חדשות
חיפוש חברים ואיגודים בארגון

ממשיכים לפעול למענכם - הודעה בדבר פניית הארגון בעניין מכרז 28/2020 לתכנון אדריכלי להקמת בית ספר חדש (עיריית עפולה)